Směrnice VaV-08 – Interní studentské projekty je dostupná v Moggisu (Nástěnka – Věda a výzkum)

Seznam projektů schválených k řešení v roce 2019
Seznam projektů schválených k řešení v roce 2018
Seznam projektů schválených k řešení v roce 2017