Katedra biomedicínských předmětů

Katedra zajišťuje výuku biomedicínských předmětů.
V rámci biomedicínských disciplín se studenti seznámí s anatomií, fyziologií, fyziologií tělesné zátěže, kineziologií, tělovýchovným lékařstvím a získávají rovněž znalosti z různých druhů masáží.

Obsahy předmětů jsou propojeny s praxí tak, aby maximálně přispěly k profilaci absolventů studujících obory Sportovní a kondiční specialista a Sportovní a volnočasový pedagog.

Zastoupení biomedicínských předmětů ve Státní bakalářské zkoušce

Kondiční a sportovní specialista
Součástí Státní závěrečné zkoušky je zkouška z Kineziologie, Tělovýchovného lékařství a Fyziologie tělesné zátěže.

Sportovní a volnočasový pedagog
Součástí Státní závěrečné zkoušky je Zdravotní tělesná výchova.

VEDOUCÍ KATEDRY

doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. jotahal@epilepsy.biomed.cas.cz

TAJEMNÍK KATEDRY

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. nechlebova@palestra.cz

ČLENOVÉ KATEDRY

doc. MUDr. Staša Bartůňková, CSc.

PhDr. David Gerych

MUDr. Jozef Martinča

PhDr. Martina Muknšnáblová

Mgr. et Mgr. Renata Větrovská, Ph.D.

doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.

MUDr. Lukáš Zlatohlávek