Katedra sportů a pobytu v přírodě

Katedra zajišťuje výuku atletiky, gymnastiky, plavání, sportovních her, sportů v přírodě i vybraných druhů turistiky.
V současné době spolupracujeme především s externími učiteli, kteří ovládají teoretické základy předmětů, mají dostatek praktických zkušeností a dovedou najít dobrý vztah ke studentům.

Všechny sportovní aktivity jsou studentům představovány tak, aby maximálně přispěly k profilaci absolventů.

VEDOUCÍ KATEDRY

doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc., BKracmar@email.cz

TAJEMNÍK KATEDRY

Mgr. Kamila Bulířová, bulirova@palestra.cz

ČLENOVÉ KATEDRY:

Ing. Pavel Bartovský

Mgr. Jitka Bejdáková

Mgr. Hana Bubníková

Bc. Martin Čapek

Mgr. Roman Čedík

Mgr. Helena Mojžíšová

Mgr. Michal Nepovím

doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.

PhDr. Marek Paulík

Mgr. Věra Preisslerová

Mgr. Filip Rata

PaedDr. Věra Schätzová

Mgr. Jan Sedláček

Ing. Petr Steiner

Mgr. Jiří Seidl, Ph.D.

Mgr. Šárka Rajtorová