MONOGRAFIE – v přípravě

Pod záštitou rektora Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA
doc. PhDr. Pavla Tilingera, CSc.
a ve spolupráci s Českou pedagogickou společností

pořádáme

5. ročník

mezinárodní vědecké konference

“POHYB A PROŽITEK V MULTIOBOROVÉM POJETÍ”

Praha 5. 11. 2020

CÍL KONFERENCE
Cílem konference je prezentovat a sdílet zkušenosti odborné veřejnosti na dané téma a podporovat využívání benefitů prožitku na různých úrovních společenského života co nejefektivněji.

PROGRAM
Dopolední program (plenární jednání)  9,30 – 12,00 hod.
Kapacita 100 účastníků

Odborní garanti:
doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.

Vědecký a organizační výbor ZDE

Vážené kolegyně, vážení kolegové, účastníci konference,

v souvislosti s hygienickými opatřeními, které byly nařízeny vysokým školám a v souvislosti s připravovanou konferencí  jsme přistoupili k organizační změně konferenčního jednání. Věříme, že přijmete změny s pochopením a zúčastníte se i za změněných podmínek.

Konference bude probíhat distanční formou. Účastníci zašlou krátké předtočené video se svým příspěvkem do 25.10. Uvítáme i jednoduchou power-pointovou prezentaci (všichni přihlášení byli o změně informováni osobním mailem).

Zaslané materiály umístíme do medailonku přednášejícího (do medailonku rovněž budeme umisťovat  fotografii účastníka  a krátké povídání o jeho osobě, abstrakt příspěvku – prosíme poslat do 7.10.).

Protože zároveň chápeme chuť ke sdílení i diskusi, vyčleníme v odpoledním čase 5. 11. cca dvouhodinový prostor pro chatování, kdy by každý účastník měl svůj časový limit jasně dán a tento harmonogram bude zveřejněn, aby se jednotliví účastníci zorientovali, v kterém čase mohou dotyčnému klást dotazy. Pro chatování – diskusi bude připravena konkrétní platforma – informace zveřejníme včas.

Prodloužili jsme termín odevzdání písemných příspěvků do 30.10. – z nich bude sestavena recenzovaná monografie.

Zájemci o postery je mohou zaslat v elektronické podobě, postery umístíme do medailonku účastníka, případně uvítáme i krátký komentář formou videa k posteru.

Po konferenci všem aktivním účastníkům vystavíme potvrzení o účasti.

Případné dotazy lze řešit na telefonu garantky konference – M. Švamberk Šauerové (604 908 494).

Děkujeme za pochopení a těšíme se  na spolupráci i v těchto ztížených podmínkách. Věříme, že i na tuto konferenci budeme v dobrém vzpomínat.

Markéta Švamberk Šauerová

Sekce:

  • Pohyb a prožitek
  • Terapeutické přístupy založené na prožitku a zkušenosti/etické aspekty využití prožitku při práci s klientem
  • Edukační projekty rozvíjení osobnostního a profesního růstu s využitím prožitku a zkušenosti

Výstupem konference a semináře bude vědecká kolektivní monografie „Pohyb a prožitek v multioborovém pojetí“.

Přihláška na konferenci s příspěvkem ZDE

Přihlášku posílejte na svamberk.sauerova@palestra.cz

Pokyny pro autory

Termín k odevzdání přihlášky s abstraktem je do 7. 10. 2020.
Termín zaslání kompletního příspěvku je do 30. 10. 2020.

Těšíme se na setkání na VŠTVS PALESTRA, Praha