Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.

Slovačíkova 400/1
197 00 Praha 19 – Kbely

IČO: 271 32 781
DIČ: CZ27132781

Telefon: + 420 212 277 777

Sekretariát: + 420 733 520 116

Studijní oddělení:
prezenční studium +420 212 277 725
kombinované studium +420 212 277 726

Email: infovs@palestra.cz
Webové stránky: www.palestra.cz

Číslo bankovního účtu: 3 309 309 309/ 0800

Pro platby ze zahraničí:
IBAN: CZ 62 0800 0000 0033 0930 9309
SWIFT kód (BIC): GIBACZPX

Datová schránka
ID schránky: pwubigc
Typ schránky: Právnická osoba
Jméno: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.

Parkovat doporučujeme v ulici Úlibická

Dopravní spojení:
stanice metra B – Palmovka, dále bus č.185 do zastávky „Kbely“
stanice metra B – Černý Most, dále bus č. 201 do zastávky „Kbely“
stanice metra C – Letňany, dále bus. č. 185, 201, 269, 375, 376 nebo 378 do zastávky „Kbely“

Praha Masarykovo nádraží – zastávka Praha Kbely
Praha hlavní nádraží – zastávka Praha Kbely
Praha Vysočany – zastávka Praha Kbely

Vedení a rektorát

Mgr. Pavel Špaček, MBA

jednatel

+420 212 277 777

Mgr. Milena Špačková

jednatelka

+420 212 277 777

prorektor pro vnější vztahy a tvůrčí činnost, tajemník jednatele

+420 212 277 746

prorektorka pro pedagogickou činnost

+420 212 277 731

prorektorka pro vědu a výzkum

+420 212 277 736

Sekretariát

Žaneta Kohoutková

sekretariát

+420 212 277 777
+420 212 277 741
+420 733 520 116

Bc. Daniela Kuthanová

asistentka jednatele

+420 212 277 742

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Kamila Bulířová

pověřenec pro ochranu osobních údajů

+420 212 277 715

Studijní oddělení

Eva Kaiserová, DiS.

kombinované studium

+420 212 277 726
+420 731 411 370

Alena Kuchinková Nováková

prezenční studium

+420 212 277 725
+420 731 411 370

Celoživotní vzdělávání, rekvalifikační kurzy

Mgr. Kamila Bulířová

vychovatelství, celoživotní vzdělávání, rekvalifikační kurzy

+420 212 277 715

Diagnostické centrum

Mgr. Kamila Bulířová

spiroergometrie, InBody

+420 212 277 715

Personální a mzdové oddělení

Bc. Iveta Švárová

mzdová účetní

+420 212 277 724

Ekonomické oddělení

Zuzana Dařílková

hlavní účetní

+420 212 277 727

Soňa Bímová

evidence plateb, fakturace

+420 212 277 728

Knihovna

Alena Malcová

knihovna

+420 212 277 722